Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport


     Óvodapedagógusok: Mészárosné Tömösközy Judit
Pedagógiai asszisztens: Kujumdzisz Krisztoszné, Dóri néni
                    Dadus néni: Vasné Jónás Evelyn

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Süni csoport, amely a Kerekerdő Tagóvoda narancssárga csíkján található. A mi kis sünikénk 25 tüskét hord a hátán. Csoportunkban 25 kisemberke cseperedik, akik 3-7 éves korúak. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. A kis apró nép mindennapjait egy óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és egy dajkanéni tervezi, szervezi. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias meghitt hangulatot, és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez nagyon sok eszközt biztosítunk. Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák.  Ezért alapelvként valljuk, hogy a “gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban”. A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
Nagycsoportosaink részt vesznek az OTP-MOL Bozsik Program keretében ovifoci tehetségkutató, tehetséggondozó, labdakezelést fejlesztő foglalkozásokon, melynek helyszíne télen a tágas tornatermünk, jó időben pedig az udvari zárt műfüves pályánk.