Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Nyuszi csoport

                 Óvodapedagógusok: Kisné Király Mónika
                                                        Szieber Klaudia
Gyógypedagógiai asszisztens: Kiss Judit Lili
                                Dadus néni: Holczer Józsefné, Rita néni

Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet, és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” / Rudolf Steiner/

A Nyuszi csoport a Kerekerdő Óvoda közepén, a kék csíkon haladva található meg, benne vegyes életkorú gyerekekkel.
Hozzánk belépve családias, meghitt, biztonságot adó környezet és légkör fogadja a kis Nyuszikat, ahol bátran, bizalommal fordulhatnak felénk örömeikkel, élményeikkel, bánatukkal, problémáikkal egyaránt.
A csoportszoba játéktereit, játékeszközeit a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és igényeihez mérten alakítottuk ki, mivel ebben az életkorban a legfejlesztőbb tevékenység a szabad játék.
Mindennapi tevékenységeinket az évszakok, jeles napok, aktualitások köré építjük. Minden napra tervezünk foglalkozásokat, kezdeményezéseket, amelyek alapja a gyermekek cselekedtetése, tevékenykedtetése, ezáltal új ismeretek átadása, képességeik, készségeik fejlesztése.
A Nyuszikák kedvelt tevékenységei a mondókázás, verselés, éneklés, dalos játékok eljátszása, környező világunk tevékeny megismerése, amely során nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet megalapozására, a mozgásos játékok, valamint a kreatív tevékenységek: kézműveskedés, barkácsolás, rajzolás.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek mozgással, elsősorban szabad levegőn, ezért sok időt töltünk az óvoda udvarán, illetve többször elsétálunk a közeli erdőbe is.
Kiemelkedően fontos számunkra a közösségépítés és az érzelmi nevelés, amelyben nálunk alapvető fogalmak a szeretet, az egymás elfogadása, segítése, az egymáshoz való alkalmazkodás, a megértés, az empátia, a türelem.